Eğitim., Gelecek Eğitimde

Karma Öğrenme : Geleneksel ve Mobil Öğrenme Kavramları Birlikte

Blended learning – Karma Öğrenme Nedir?

İnternet ve mobil teknolojilerin yükselişe geçmesiyle günümüz sınıfları değişiyor. Bu değişim sonucu ortaya yeni bir öğrenme kavramı ortaya çıktı : Karma Öğrenme.

Peki ama karma öğrenme nedir? Şu ana kadar yapmış olduklarınızdan farkı nedir?

Karma öğrenme, yüz yüze eğitimin ve internet/mobil tabanlı öğrenmenin biraraya getirilmesi olarak tanımlanabilir. Öğrencilerin nerede (okulda, evde veya ikisi arasında gidip gelirken) ve ne zaman (ders saatinde, geceleri veya hafta sonları) çalışacaklarını seçme şansları vardır. Ama bu seçimin derecesine ve öğrencinin eğitimini oluşturan unsurların hangisinin çevrimiçi ortamda hangisinin sınıfta tamamlanacağına öğretmen karar verir. Günümüz de birçok öğretmen karma öğrenim uyguladıklarının farkında bile değil. Doğal olarak her zaman yaptıkları şeyi yapıyorlardı: Öğrencilerden bireysel çalışma yapmalarını istemek (örneğin ev ödevi). Tek fark öğrencilerin bireysel çalışmalarının çevrimiçi ortam ile desteklemesiydi.

gelecek_egitimde_karma-egitim_1

Öğretmenler, öğrencilerininin internette gezinirken, onlarla sohbet edebildiği, bilgi paylaşabildiği, soru sorabildiği, öğrenme materyallerini kullanabildiği ve çalışmalarını çevrimiçi ortamda tamamlayabildikleri aktiviteler düzenlemelerine ve yönetmelerine imkan sağlamaktadır. Ayrıca, eğitimde kullanmak üzere varolandan daha fazla dijital kaynak vardır. Bu kaynaklar eğitimsel videolar ve interaktif eğitsel oyunlardır. Öğrencilerin videolar, animasyonlar, web sayfaları, podcastler, müzik ve de daha fazlasını yapmasını sağlayan uygulamaları içermektedir. Bu tür kaynaklar öğrencilerin ilgisini ve en önemlisi performansının artmasına yardımcı olmaktadır.

Karma Öğrenmenin 10 Yararı

Konuştuğumuz bütün öğretmenler pedagojik nedenlerle karma öğrenime başladılar. Önemli olan hedefe ulaşma olduğuna göre teknoloji hedefe ulaşmanız için sadece vasıta olur. Karma öğrenimin sağladığı yararlardan bazıları şöyledir;

Ders Saatinin Daha Yararlı Kullanılması

Birçok öğretmen için karma öğrenim zaman kazandırmaz ama onların öğrencileriyle geçirdikleri kısıtlı zamanı daha değerlendirmelerini sağlar. Bazı geleneksel sınıf etkinliklerini çevrimiçi dünyaya aktararak sınıf önünde konuşmaya daha az ve öğrencilerle birebir çalışmaya daha fazla zaman harcamayı başarırsınız.

Auckland Üniversitesi Profesörü John Hattie’ye tarafından yapılan araştırma gösteriyor ki başarılı bir eğitim için anahtar daha az öğretmen konuşma süresi ve öğrenciler ve öğretmenler arasındaki iyi ilişkiler.

Daha Kolay Ayrıştırma

Öğretmenler, öğrencilerin özel ihtiyaçlarına göre sınıfı daha iyi ayrıştırabilir. Sınıfta bireysel öğrencilerle daha fazla zaman harcanır. Birçok çevrimiçi kaynak otomatik olarak ayrıştırılabilir. Örneğin, öğrenci matematik alıştırmalarında daha çok sayıda soruyu doğru cevaplayınca seviyeyi zorlaştırabilir.

Daha Aktif Öğrenciler

Ters yüz edilmiş karma öğrenim modelinde sınıflar derse gelmeden önce çevrimiçi videolar ve kaynaklar kullanılarak hazırlanır. Bu şekilde, öğrenciler daha önceden teoriyi öğrenmiş olurlar ve sınıfta öğrendiklerini kullanabilirler. Sınıf öğretmeni rehber ve danışman rolünü alır. Ayrıca, dersten önce size öğrenci tarafından yapılan işi değerlendirme imkanı verir. Bundan dolayı, öğrencilerinizin hangi konuda neye ihtiyaçları olduklarını bilirsiniz.

Ayrıca sizin içinde öğrencileriniz tarafından yapılan işi sınıftan önce değerlendirmeniz mümkündür.

Daha Özgün İşler Ortaya Koyan Öğrenciler

Öğrenciler için videolar, animasyonlar ve podcastler oluşturabilecekleri çevrimiçi kaynaklar bulunmaktadır.

Bu öğrencilerin öğrendiklerini yeni yollar ile bağdaştırmalarını sağlar. Daha fazla çalışmak isteyen öğrenciler bilgilerini ve konu ile ilgili öğrendiklerini ekstra ödevler ile çevrimiçi ortamda gösterebilirler. Öğretmenlerde sınıf zamanını daha iyi kullanabilirler.

Daha Çok Derse Hazırlanan Öğrenciler

Ters yüz edilmiş sınıf modelinde öğrenciler çevrimiçi olarak hazırlandıklarında, konuyu başından sonuna daha iyi kavrarlar.

Daha Az Kağıt

Birçok öğretmenin masası ve çantası kontrol edilmesi gereken öğrenci kağıtları ile doludur. Notların ve geri bildirimlerin not defterlerine veya karnelere girilmesi gerekir. Çevrimiçi öğrenme platformları bunların çevrimiçi yapılmasına olanak sağlar (okuldan veya evden).
Birçok öğrenme platformu otomatik olarak notları ve geri bildirimleri öğrencilerin not defterlerine ekler ve bu bilgileri okuldaki diğer öğretmenler ve zümrelere ulaşılır hale getirir.

Daha Düşük Maliyet

Harmanlanmış öğrenme için teknoloji altyapısı kurmak yatırım gerektirir. Yatırım yapan birçok okul ve kolejler raporlar, ders kitapları, kağıt ve fotokopi harcamaları nedeniyle uzun vadede maliyetlerini düşüreceklerdir.

21. YY Becerileri Öğretmek

Bugünün öğrencilerinin nasıl çalışmaları gerektiğini ve çevrimiçi materyallerle nasıl işbirliği içinde olduklarını öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Ayrıca, kritik düşünme ve girişimcilik gibi günümüzün çalışma becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyarlar. Karma eğitim modeli öğrencilere bu becerileri vererek cesaret verir.

Bütün Ders Materyalleriniz Bir Yerde

Çevrimiçi kaynaklara internet bağlantısı olan her yerden girilebilir. Bu sadece video, link, gazete makalesi ve diğer kaynakları bir kerede yüklemek demektir. Siz, öğrencileriniz ve diğer öğretmenler evlerdeki ve laboratuvarlardaki internet bağlantısı olan bilgisayarlardan giriş yapabilirsiniz.

Daha İyi Bilgilendirilmiş Aileler

Öğrenciler ödevlerini çevrimiçi olarak yaptıkları zaman ailelerin çocuklarına yardım etme olanağı artıyor. Bunun sonucunda öğrenciler ailelerinden daha iyi destek alırlar. Aileler de çocuklarını daha yakın hissederler.

Daha Fazla Bilgi

ITS Learning tarafından hazırlanan bu dökümanının tamamına ulaşmak için Karma Öğrenme ve Öğrenme Platformları linkine tıklayabilirsiniz.

Previous ArticleNext Article