Erdinc Aydogan

Cin Ali’nin Yazarı Öğretmen Rasim Kaygusuz’un İbretlik Hayat Hikayesi

Cin Ali’nin Babası” Öğretmen Rasim Kaygusuz, 1926 yılında Ankara’nın Ayaş ilçesine bağlı Yenikayı Köyü’nde doğdu. Çanakkale Savaşı’nda şehit olan dayısının adı verildi.

Üç yaşındayken annesini kaybeden Kaygusuz ve kardeşlerine babasının ikinci eşi annelik yaptı.

1944’te Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nü, 1956’da Gazi Eğitim Fakültesi Pedagoji Bölümü’nü bitirdi. Köyünün ilkokulunda öğretmenlik yapmaya başladığında henüz 18 yaşındaydı. Öğrencilerine sadece okuma yazma öğretmiyor; aynı zamanda tarımı, marangozluğu, elektrik teknisyenliğini, duvar yapmayı, su tesisatı döşemeyi de öğretiyor, onlara yaşamda ayakta kalmayı gösteriyordu.

Kendisi gibi çalışkan, mesleğine âşık ve Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir öğretmen olan ve ileride eşi olacak Remziye Alişan’la, Zirkayı Köyü’ndeki Yetiştirme Yurdu’nda çalışırken tanıştı.

En çok birinci sınıf öğretmenliği yapmayı seven Rasim Kaygusuz, öğrencilerine okuma-yazma öğretmekten büyük keyif alıyordu. Birinci sınıflara 17 yıl boyunca öğretmenlik yapmasının ardından, çocukların okumayı öğrenmesine yardımcı olacak bir kitap yazmaya karar verdi ve bir süre sonra, hazırladığı kitap taslağını ilk olarak eşi Remziye Hanım’a ve kızları Nesrin ile Nevin’e okuttu.

Kitabın adını Cin Ali koymuştu. İlk kitap en basit öyküleri içeriyor, iki-üç harflik sözcüklerden ve kısa hecelerden oluşuyordu.

Cin Ali kitapları, Rasim Kaygusuz’un daha önce tasarlayıp hazırladığı Çözümlü Alfabe, Oyunla Okuma Öğretimi, Resimli ve Hareketli Fişler, Çarpma ve Sayma Öğretimi gibi çalışmalarını tamamlayan çok başarılı bir seri haline geldi.

Çok sevilen ve kısa sürede benimsenen Cin Ali kitapları, Türkiye’nin her köşesine erişmeyi başaran nadir eserlerden biri oldu; televizyon ve gazetenin bile erişemediği uzak köylerde bile Cin Ali okunuyordu.

Bu sırada Rasim Kaygusuz hem öğretmenlik mesleğini sürdürüyor, hem de kitapları tanıtmak için okulları dolaşıyordu. O artık “Cin Ali’nin Babası” olarak biliniyor, gittiği okullarda da böyle karşılanıyordu. Siparişleri hazırlamak, postaya vermek ve hesapları kontrol etmek gibi işleri yürüten eşi Remziye Hanım, Rasim Öğretmen’in en büyük yardımcısı oldu.

Rasim Öğretmen, görev süresini doldurunca emekli oldu. Cin Ali Yayınları artık Ulus’taki adresindeydi. Yayınevi aynı zamanda bir okul gibiydi. Rasim Öğretmen, Türkiye’nin her tarafından gelen öğretmenlere, okuma ve yazma öğretiminde daha başarılı olmanın yollarını öğretiyordu.

3 Aralık 1988’de aramızdan ayrıldığında, geride Cin Ali ile büyümüş milyonlarca çocuk vardı.

Eğitimci Kayhan Karlı’dan Ezber Bozan Bir Okul

Mevlana Celaleddin Rumi bu dünyanın yetiştirdiği en önemli düşünürlerden bir tanesi ve yüzlerce yıl önce verdiği mesajda diyor ki; “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım”. 21.yy’ın en önemli dinamiklerinden bir tanesi tam da Mevlana’nın söylediği şey, yani değişimin hızı. İçinde bulunduğumuz yüzyılın neredeyse 5’te birini, ilk 20 yılını bitirdik, zaman su gibi ilerliyor…

Bir yandan teknolojik gelişmeler yaşanırken bir yandan da dünyanın kaynaklarıyla-su, petrol, enerji, iklim vb. yaşam koşullarıyla savaş, göç, yerinden edilme vb. ile ilgili ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu süreçte ise 21.yy’ı diğer yüzyıllardan ayıran en temel paradigmal fark şu; 2000 ile 2100 yılı arasında yaşanacak olan 100 yıldaki toplam değişimin miktarının belki de insanlık tarihi boyunca yaşanan değişimin tamamı kadar olacağı öngörülüyor. Bu hız karşısında da bireylerin değişime seyirci kalmasından ziyade değişime kolayca uyum sağlayabilmesi için 21.yy, bir beceri seti sunuyor. Literatüre baktığımızda geçmiş hiçbir yüzyıla ait beceri setlerine rastlamazken 21.yy: “Yaratıcı olma, eleştirel düşünebilme, işbirliği yapabilme, problem çözebilme, uyum sağlayabilme, öğrenebilme, üretebilme” gibi becerilere sahip bireylere ihtiyaç duyuyor. Haward Gardner tüm bu 21.yy becerilerini evrensel okuryazarlık olarak tanımlıyor gerçekten de çok doğru bir tanım.

Peki, biz çocukları bu yüzyıla uyum sağlayabilecekleri becerileri onlara kazandıracak, gelişimlerini destekleyecek şekilde eğitim imkanları sunabiliyor muyuz? Gelin şöyle bir hesap yapalım; 2018 yılında ilkokula başlayacak bir çocuk, 12 yıl eğitim alacak. 2030’da bitirecek okulu. Bu çocuk 2030’da liseyi bitirdiğinde muhtemelen bugünkü LYS, YGS gibi bol s’li  sınavlara rastlamayacak ama yerine başka bir “s” li sınav gelecektir. Diyelim ki liseden sonra bu çocuk üniversitede 4 yıl mühendislik okuyacak ve üniversiteden mezunu olacak ama yetmeyecek, MBA ya da yüksek lisans da yapacak derken 2035 yılına geldik bile.   Soru şu, gözünüzü kapatıp 2035’i hayal edin. Bütün bu değişim hızıyla, bugünden bu çocukların geleceğini düşünün, nasıl bir dünya, yaşam koşulları, çalışma hayatı onları bekleyecek? Tüm bu sorular çocuğun sağlıklı gelişimini ve yüksek yararını gözeten kurumların, okulların, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ebeveynlerin kendine sorması ve üzerine düşünmesi gereken sorular.

“Gelecek bugünle başlıyor, bu nedenle geleceği düşünürken önce bugün nasıl yaşadığımıza, ne yaptığımıza bakmamız lazım.”

Yaklaşık 25 yıldır eğitim alanında öğretmen, okul yöneticisi, kurucu olarak çalışan, ulusal ve uluslararası anlamda öğrenmeye odaklanan biri olarak ekibimle yaptığımız tüm çalışmaları “çocukları nasıl bir gelecek, nasıl bir dünya bekliyor”sorusunu kendimize hatırlatarak ve onların yüksek yararını gözeterek yaptık. Neler yaptığımıza gelince de; 2013 yılında kurduğum YÖM | Yenilikçi Öğrenme Merkezi’ndeki öğrenme yoldaşı ekibimizle birlikte öğretmenler, okul yöneticileri, ebeveynler ve çocuklar için araştırma temelli eğitim programları geliştirme, uygulama, okullar için sürdürülebilir gelişim modelleri tasarlama ve sosyal sorumluluk projeleri alanında aktif çalışmalar yaptık. YÖM’ü, eğitimi gündemine alıp bu alanda programlar, atölyeler tasarlayan, üreten ve paylaşmayı seven bir mutfak olarak görüyoruz. Bu mutfaktaki ürünlerimizi kendi kurduğumuz bir okulda sergileme isteğimiz ise hep vardı, YÖM Okulları böylece doğmuş oldu.  Okul binası seçimimizden öğrenme ortamları tasarımlarımıza, hazırladığımız eğitim programlarından uyguladığımız atölyelere kadar kısacası okulumuzun her alanına öğrenmeye bakış açımızı, temel kabullerimizi yansıtıyoruz. YÖM Okulları’nın öğrenmeye bakış açısını ve temel kabullerini özetleyecek olursam;

YÖM Okulları, omurgasını sosyal-duygusal öğrenmenin oluşturduğu teknolojinin etkili bir araç olarak kullanıldığı bir yer. Bunun ilk adımını da mekan seçimimizle gerçekleştiriyoruz aslında. Hızla kalabalıklaşan ve kentlileşen ülkemizde çocukların büyüdüklerini anlayabilecekleri, ismiyle hitap edildiği, okuldaki herkesi tanıma imkanı bulduğu, çekirdek ailesinin dışına çıkarken her yıl çevresini biraz daha büyüttüğü, sayı olarak yaklaşık 200-250 öğrencinin olduğu küçük okulların olmasının çocukların sosyal duygusal gelişimleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

YÖM Okulları, çocukların akademik zeka (IQ) gelişimiyle birlikte sosyal duygusal zeka (EQ) gelişimini destekleyen bir öğrenme ekosistemi. 21.yy’ın fark yaratan bireyleri IQ ve EQ’yu dengeli şekilde kullanabilenler olacaktır. Bu yüzyılda öğrendikleriyle anlam yaratan, mana üreten nesillere ihtiyacımız var, sadece bilginin işçiliğini hamallığını yapacak bireylere ise ihtiyaç yok. “Çocuklar öğrendiklerinden kendi anlamlarını oluşturabiliyorlar mı,sahip oldukları bilgiye yeni bir şey ekleyebiliyor mu, başka bağlamlara aktarabiliyor mu, onun üzerine hayal kurabiliyor mu, bu bilgiyi yaşamında nerede kullanabileceğini düşünüp bunu uyguluyor mu?” soruları çocuklarla geçireceğimiz okul yolculuğu boyunca bize rehberlik edecek sorular.

“Uygulamaya geçirilen az bilgi, kullanılmayan çok bilgiden daha önemlidir”

Halil Gibran

YÖM Okulları, bir eğitim programı çerçevesi olan BOYEP | Beceri Odaklı YÖM Eğitim Programı’nı uygular. BOYEP,çocukların çok fazla bilgiye sahip olmasından öte bu bilgiye ulaşabilecek, bilgiyi üretebilecek temel anlayış ve becerileri kazanmasını sağlayan, odağına beceriyi alan bir program. Bu programı; ulusal ve uluslararası anlamda kabul görmüş, etkililiği olan yöntem ve yaklaşımlarla (STEM, TOD, PTÖ, Farklılaştırılmış Öğretim) MEB’in programı harmanlanarak merkezimiz tarafından hazırlandı. BOYEP, YÖM Okulları’nın yanı sıra akredite olan okullarda uygulanan bir çerçeve programdır.

YÖM Okulları büyümek, öğrenmek ve paylaşmak için bir yer. İnsan, doğduğu andan itibaren öğrenmeye programlanmış bir makinedir. Hayatta kalmak için öğrenmek zorundayız. Deneyimsel öğrenme dediğimiz hayatın kendi içerisinde ama sisteme baktığımızda çocukların düşmeden kalkmadan, hata yapmadan, iyi notlar alacak şekilde hayata hazırlanmaları isteniyor, tüm bunlar gerçekçi değil ki. Yetişkinler olarak şunu çok iyi biliyoruz ki hayat bize hep bildiğimiz yerden sormuyor, peki neden çocukları bunun tersi şekilde yönlendiriyoruz. Oysa;düşebileceği, kalkabileceği, takılabileceği, kızabileceği, başarısızlık yaşayabileceği, kaybedebileceği, ağlayabileceği, küsebileceği gibi gerçekçi ve sonu belli olmayan senaryolar yaşamaya ihtiyaçları var çocukların. Çocuk okulda başaramayabilir, kaybedebilir, kızgınlık yaşayabilir… Burada önemli olan düştüğü yerden kalkmasını öğrenmesi, destek ihtiyacı varsa nasıl destek isteyeceğini bilmesi, duygularını yönetebilmesi, başardığı her noktada da başarının hazzını ve gururunu yaşayabilmesi.

YÖM Okulları olarak eğitime bakış açımızı şekillendiren önemli bir kabulümüz de Milton Ericson’un “Her insan tam ve bütündür kimsenin tamir edilmeye ihtiyacı yoktur”anlayışıdır. Yetişkinlerin çocuklarla kurduğu ilişkilere baktığımızda çocuklar sürekli olarak bozuk, tamir edilmesi gerekenler olarak görülüyor. ‘Öyle yapma,böyle yap, şunu yapma, bunu yap’ şeklindeki direktiflerle çocuklar yönlendiriliyor, düzeltilmeye çalışılıyor. YÖM Okulları’ndaki tüm öğrenme yoldaşlarımızla birlikte her insana ihtiyacı olan fırsatı verilirse, uygun zemin oluşturulursa, destekleyici, işe yarar geribildirim verilirse herkesin tam ve bütün olduğu ilkesini savunuyoruz. Aynı havayı soluduğumuz okul iklimindeki çocuklara rehberlik ederek onlara yol arkadaşlığı yapıyoruz.

Okulun bütün paydaşlarıyla birlikte öğrenmesi ve gelişmesi gerektiğine, okulun herkes için yaşayan bir alan olduğuna inanıyorum. YÖM Okulları; çocuklar için bir öğrenme ortamı olmasının yanı sıra ebeveynlerin atölye, seminer gibi çalışmalara, sosyal etkinliklere katılabileceği, öğrenme yoldaşlarının mesleki gelişim yolculuklarının devam edeceği, kısacası tüm paydaşlarını kapsayan bir okul olarak önümüzdeki yıl itibariyle yolculuğuna başlıyor…

Eba Kadraj 2. Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eba Kadraj 2. Fotoğraf Yarışması” 07 Aralık 2015 tarihinde sonuçlandı.

Öğretmen kategorisinde 2022, Öğrenci kategorisinde 2981 olmak üzere toplamda 5003 fotoğraf yarışmaya katıldı.

İhsan AKŞEHİRLİ, İzzet KERİBAR, Prof. Dr. Levend KILIÇ, Nevzat YILDIRIM, Reha BİLİR, Prof. Dr. Sabit KALFAGİL ‘den oluşan jüri aşağıda belirtilen eserleri Başarı Ödülüne değer buldu.

“Yaşadığım Şehir” konulu fotoğraf yarışmasının “Öğretmen” kategorisinde aşağıda belirtilen 10 eser “Başarı Ödülü” alan eserler olarak belirlenmiştir.

[Best_Wordpress_Gallery id=”6″ gal_title=”Eba Kadraj 2. Fotoğraf Yarışması – Öğretmen”]

“Yaşadığım Şehir” konulu fotoğraf yarışmasının “Öğrenci” kategorisinde aşağıda belirtilen 10 eser “Başarı Ödülü” alan eserler olarak belirlenmiştir.

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”Eba Kadraj 2. Fotoğraf Yarışması – Öğrenci”]

Fatih Projesi ETZ’de Atılan Etkileyici 101 Twit

MEB, öğretmenleri, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiği Fatih Projesi ETZ’yi 5 Aralık’ta başarıyla gerçekleştirdi.

Düzenlenen bu zirvede; Kodlama, Kod Eğitimi, Geleceğin Teknolojik Sınıfları, Oyun Tabanlı Öğrenme, Eğitsel Oyun, Eğitimde Mobil Öğrenme, E-İçerik Oluşturma/E-İçerik Oluşturma Araçları, Üç Boyutlu Teknolojiler, Genç Yazılımcılar, Sosyal Medya ve Bloglar, Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı, Etkileşimli Tahta Kullanımı, Eğitimde Engelsiz Bilişim ve Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar konu başlıklarında 60 sunum gerçekleştirildi.

Kullanıcılar tarafından #FatihETZ15 etiketi ile binlerce twit atıldı. Ayrıca Gelecek Eğitimde ekibi tarafından 250 dakika Periscope canlı yayını yapıldı.

Yapılan bu teknoloji zirvesi için, fatihprojesietz.meb.gov.tr adresinden daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabilirsiniz.

Seçilen 101 Twit

 • Ankara beyaza büründü. Hafta sonu yapılacak olan #FatihETZ15’te 60 başlıkta yapılacak konuşmalar içinizi ısıtacak. Fatih Projesi ETZ
 • EBA ve Fatih Projesi, öğrenciler için aynı zamanda güvenli bir alandır. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Fatih Projesi ETZ
 • Fatih Projesi bir donanım ve yazılım projesi değil, fırsat eşitliği projesidir. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Gelecek Eğitimde
 • Eğitimin geleneksel birikimini muhafaza ederken, zamanın gereklerine güncellemeye gerek var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Gelecek Eğitimde
 • Olaya tablet temin etme olarak olaya bakmıyoruz. Müfredat ve yeni eğitim anlayışları konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Fatih Projesi ETZ
 • Google Eğitim Direktörü Bram Bout:”Eğitimde teknoloji kullanımı, okula ulaşamayan herkes için fırsat eşitliği oluşturuyor” Esra Eren
 • Mr. Google, Bram Bout: Asıl mesele bilgiye ulaşmak değil, mevcut bilgiyi etkili kullanabilme becerisine sahip olmaktır. Utku Öztürk
 • Öğrencileri teknolojiyle, otobüsle götüremeyeceğimiz yerlere götürüyoruz. Bram Bout Yasemin Özügümüş
 • 15 Milyon öğrenci düzenli olarak Khan Academy ile öğreniyor. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • Gelecekteki iş gücü ne talep edecek. Kritik düşünme becerilerini öğrencilerimize kazandırmamız gerekiyor. Fatih Projesi ETZ
 • Geleceğin meslekleri net değil fakat becerileri belli, bu becerileri geliştrmek için de teknoloji önemli bir araç. Uğur Mert
 • Khan Academy de videolar ortalama 8 dakikadır ve öğrencileri sıkmamaya gayret ediyoruz. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • İletişim dili 3D teknolojilerden daha önemli. İçerik üretirken buna çok dikkat ediyoruz. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • Malesef bu kadar güzel imkanlara rağmen hala öğretmenlerimiz 21.YY çocuklarını 16.YY yöntemleriyle eğitmeye çalışıyor Bir Garip Muallim
 • Sınıf ortalamasından çok geride kalan öğrenciler, Khan Academy sayesinde ön sıralara çıkabilir. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • Mr. Google, Bram Bout #FatihETZ15 Gelecek, yollarını yürürken ayaklarımızla inşa ettiğimiz, nerede olduğunu bilmediğimiz bir yer. Utku Öztürk
 • Bilgilerimiz arasında gravyer peyniri gibi boşluklar kalıyor. @khanacademyle ders çalışarak boşluklar kapatılmaya çalışılıyor. Alp Köksal / Khan Academy Yasemin Özügümüş
 • Teknoloji bize kişiye özel ve kişinin kendi hızında öğrenmesine fırsat kılıyor. Alp Köksal / Khan Academy Gelecek Eğitimde
 • Salman Khan’in “Dünya Okulu” kitabını tüm eğitimcilerimizin okumasını tavsiye ederim. Alp Köksal / Khan Academy Ozan Filiz ‏
 • Tek bir şey bilmelisin, her şeyi öğrenebilirsin. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • Tam öğrenmeliyiz, eksiksiz ve uzmanlaşarak öğrenmeliyiz. Alp Köksal / Khan Academy Talin B.
 • Her insan öğrenebilir, her zaman, her yerde. Alp Köksal / Khan Academy Fatih Projesi ETZ
 • Bazen başarısız olmak, büyümek demektir, güçlenmektir, öğrenmektir. herseyiogrenebilirsin.org Eda Torun Arslan
 • Kişiselleştirilmiş öğrenme içeriklerine ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin zihinlerindeki ampuller yanmalı. Sabine Huber / Intel Fatih Projesi ETZ
 • Fatih Projesi tebriği hak eden gerçek bir deneyimdir, bir deney değildir. Sabine Huber / Intel Gelecek Eğitimde
 • Fatih Projesi tabletten ibaret değil. 120 alt bileşenden oluşmaktadır. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Fatih Projesi ETZ
 • 3 yılda Fatih Projesi kapsamında 400.000 hizmet içi eğitim verildi. Sonrası ölçme ve değerlendirme, ürünler. F. İnan Dönmez
 • Fatih Projesi bize görünmeyen bazı fırsatlar da sundu. EBA nın altında 100 adet portal var. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Fatih Projesi ETZ
 • Yılda 130.000 öğretmenimizi hizmet içi eğitimden geçiriyoruz. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Gelecek Eğitimde
 • Öğretmenler için başlattığımız dijital içerik geliştirme eğitimleri ve çalışması dünyada örnek alınacak bir proje. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Fatih Projesi ETZ
 • Etkileşimli tahta yazılımını üretmenden önce 3 ay sınıf içi gözlem, 50 öğretmenle mülakat yaptık. Mehmet SATOĞLU ULAKBİM Fatih Projesi ETZ
 • Etkileşimli tahtalarda Linux KDE kullandık. Ürettiğimiz kodları Linux ile de paylaştık. Mehmet SATOĞLU – ULAKBİM Fatih Projesi ETZ
 • Etkileşimli tahtaları geliştirirken öğrenci ve öğretmenlerin boyunu bile göz önünde bulundurduk . Mehmet SATOĞLU – ULAKBİM Fatih Projesi ETZ
 • Bu tür projeler için yıllık rapor hazırlamaktan kaçınmayın. Masrafı ne olursa olsun. Doç. Dr. Mustafa Akgül Fatih Projesi ETZ
 • Türkiye’de gördüğüm en büyük eksiklik yönetici eksikliğidir. Doç. Dr. Mustafa Akgül Fatih Projesi ETZ
 • Eğitim fakülteleri bu etkileşimli tahtaları görmeli. Fakültelerde bu ürünleri öğretmeliyiz. Doç. Dr. Mustafa Akgül Fatih Projesi ETZ
 • Okullarda merakı tetiklememiz lazım. Mustafa Akgül / Bilkent Üniversitesi Fatih Projesi ETZ
 • Akilli tahtalar Eğitim Fakultelerinde de olmalı. Öğretmenler bilerek MEB’e gelsin. Idiye Okten ‏
 • Bizim öğrendiklerimiz bir sonraki neslin genetiğine işleniyor. Örneğin küçük çocukların bilgisayar kullanması. Orhan Kemal Ardıç Fatih Projesi ETZ
 • Ve sonunda birisi çıkıp donanım vb öte insan gücü eğitmen öğretmen yatırımı gerekli dedi. Teşekkürler. Doç. Dr. Mustafa Akgül Fatoş B
 • #FatihETZ15 bu döküman, tablet dağıtım, akıllı tahta gibi aşamaları geçip uygulamalara ne zaman geçeceğiz merak konusu. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Serkan Özdemir
 • Çıkan her kişinin zirvenin yapılmasıyla ilgili teşekkür yerine (30-60sn) derdini anlatmaya harcaması daha faideli olur diyorum F. İnan Dönmez
 • Yerli yazılımların desteklenmesi gerekiyor. Bunun için küçük yaşta kodlama eğitimi kesinlikle verilmeli. Hilmi Akar
 • Bilgisayar bilimleri dersleri ilkokul kademelerinden itibaren müfredatın ana unsuru olmalıdır. Ahmet Ercan Topçu / BST Ozan Filiz
 • Bilişimi tüketmeyip, üretmek için Kodlama Dersleri şart. Yoksa oyun oynayarak bilişim tüketen nesiller yetişecek. Beytullah Elbir
 • Öğrenciler arasında en çok kullanılan teknoloji aleti cep telefonlarıdır. Yrd.Doç.Dr Levent Uzun / Uludağ Üniversitesi Fatih Projesi ETZ
 • Biz öğrencilere uymalıyız onların olduğu sosyal medya ortamlarında olmalıyız. Yrd.Doç.Dr Levent Uzun / Uludağ Üniversitesi Gelecek Eğitimde
 • Bir çok ülke çocukların programlama becerlerini geliştirmeyi hedef alan çalışmalar yapıyor. Prof. Dr. H. Altay GÜVENİR Fatih Projesi ETZ
 • İlköğretimde renkli ve resimli oyunlar ile programlama öğretilebilir. Filiz Kalelioğlu
 • Eğlenceli, eğitici araçlarla kodlama öğretilebilir. Prof. Dr. H. Altay GÜVENİR Fatih Projesi ETZ
 • Artık ilkokul ve ortaokul seviyesinde kullanılabilecek bir çok programlama uygulaması bulunuyor. Prof. Dr. H. Altay GÜVENİR Talin B.
 • C++. Java, Python ve Mathlab en değerli dil sıralamasında ilk 4 te yer alıyor. Prof. H. Altay GÜVENİR Erdinç Aydoğan
 • 3 boyutlu yazıcı eski bir teknoloji 1986’dan beri var. Biz bunu eğitimle entegre ettik. Serhat Özperçin / ZAXE Fatih Projesi ETZ
 • Akademisyenler odalarından çıkmalı, okulları gezmeli, ders vermeli. Doç.Dr.Şirin Karadeniz kodlamasaati.org Fatih Projesi ETZ
 • Çocukların bilgisayarı kullanarak problem çözebilmeyi öğrenmelerine ihtiyaçları var. Doç.Dr.Şirin Karadeniz Fatih Projesi ETZ
 • İnternette kopyalamadan üretimi hedef alan ve 60.000 öğrencinin katıldığını çalışma sonucunda ülkemiz sıralamaya giremedi. Fatih Projesi ETZ
 • Bilgisayar okur yazarlığında 21 ülkenin ortalaması 2. düzeyde 500 puanken, ülkemizde ise 361 puan. Yasemin Özügümüş
 • Bilgisayarı çok yi bildinizi zannettiğimiz çocuklarımız, hazıra alışık ve üretim yapamıyor. Doç.Dr. Şirin Karadeniz Fatih Projesi ETZ
 • 3 boyutlu yazıcılar sayesinde öğrenciler tarihi eserler yapıp dokunarak öğreniyor. Serhat Özperçin Gelecek Eğitimde
 • Bilgisayarı çok iyi kullandığını sandığımız çocuklarımızın %67si bilgi ve bilgisayar okuryazari değil. Doç. Dr. Şirin Karadeniz. Ozan Filiz
 • Programlama dili öğrenmek, İngilizce veya Almanca öğrenmek gibi doğal bir dil öğrenme işidir. Ozan Filiz
 • Eğitimde fırsat eşitsizliğine çözüm bulmak için RobinCodu geliştirdik. Gözde Erbaz robincode.org Fatih Projesi ETZ
 • Facebook kurucusu 9 yaşında kodlama eğitimi almış. Erken yaşta kodlama eğitimine başlamamız lazım. Gözde ERBAZ robincode.org Fatih Projesi ETZ
 • Her çocuğa kodlama eğitimi fırsatı verilmelidir. Gözde Erbaz robincode.org Aysegul Iskender
 • Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir nesil çıkarmayı hedefliyoruz. Gözde ERBAZ robincode.org Fatih Projesi ETZ
 • Eğer çocuklara kodlama eğitimi verecekseniz onu muhakkak eğitim müfredatına entegre etmeniz gerekir. Gözde ERBAZ robincode.org Gelecek Eğitimde
 • Dersi ilgisiz izleyen öğrencilerin ilgisini bulup ona göre çalışma verebiliriz. Olcay Büyükçapar Gelecek Eğitimde
 • İlk defa diyoruz ki Türkiye olarak kodlamada ve robotikte geç kalmadık. Gözde Erbaz robincode.org Gelecek Eğitimde
 • Türkiye, gelecekte kendi teknolojisini üretmiş, kendi yazılımını yapmış olmalı. Lütfen hayallerinizi kodlayın. Gözde ERBAZ robincode.org Gelecek Eğitimde
 • En zor dersler 3 Boyutlu teknoloji sayesinde kolaylaştırılabilir. Olcay Büyükçapar Fatih Projesi ETZ
 • İngiltere’de okullarda öğretmenlik yapmazsanız üniversitelerde akademisyen olmanıza müsaade edilmez. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • İngiltere’de her öğretmen kendi dersini yine kendisi hazırlar. Hazır müfredat yoktur. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • İngiltere’de çocuklara deste sıkıldıkları için bilgisayar derslerini kaldırdı. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • Farklı disiplinleri bir araya getirmemiz lazım. Victoria döneminde köprü yapan mimar aynı zamanda şiir de yazardı. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • Computing dersi sadece kodlama demek değildir. Doç.Dr.YaseminAllsop Talin B.
 • Çocuklar yazdıkları kod çalışmazsa saatlerce düzeltmeye çalışıyor. Bu bilgi çok önemli. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Fatih Projesi ETZ
 • Bilgisayar Destekli – Algoritmik Düşünme becerisini çocuklarımıza benimsetmemiz lazım. Engin Özdil
 • İngiltere’de her okulda bir ICT koordinatörü vardır. BÖTE öğretmenleri bu tür bir rol üstlenebilir. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • Benim için en önemli olan, teknolojiyi seven kişilerin bilgisayar öğretmenliği yapmasıdır. Doç. Dr. Yasemin ALLSOP Gelecek Eğitimde
 • Kodlama panelinden BÖTE ‘ye güzel vurgular yapıldı. Noluyor bu panelde diye biri gelse BÖTE’cilere ne kadar çok ihtiyaç var der! Ozan Filiz
 • Gulnara Lastovetsky :”İş hayatında en çok ihtiyaç duyulan becerilerde liste başı: Problem Çözme” Aysegul Iskender
 • EBA’da 23.000 soru var öğrencilerimiz okul dışı kurum aramadan kendini ölçebilecek. Ali İhsan Baykal / EBA Koordinatörü Fatih Projesi ETZ
 • Yerli yazılım için küçük yaşta kodlama eğitimi kesinlikle verilmeli. Hilmi Akar
 • Öğrenci başına düşen bilgisayar adedi bakımından Türkiye Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Dinçer Ateş / YEĞİTEK Genel Müdürü Gelecek Eğitimde
 • Vizyonumuz Türkiyenin e- içerik üreten bir ülke olması. Ali İhsan Baykal EBA Koordinatörü Fatih Projesi ETZ
 • Öğretmenler kendilerini günceller, yeniliğe açık, her zaman her yerde öğrenen bir rehberdir. Eda Torun Arslan
 • #FatihETZ15’in bana faydası şu oldu. Bundan böyle ben de EBA’da içeriklerimi paylaşmam gerek! İmt Hoca
 • Bilgisayar bilimleriyle ilgili bir ders gelecek ama Nabi Avcı emin adımlarla pilot çalışmalar yaparak gideceklerinden bahsetti. Ozan Filiz
 • Fatih Projesi toplumsal kalkınma projesidir teknoloji üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Ali İhsan Baykal EBA Koordinatörü Gelecek Eğitimde
 • Zaten bahçeye çıkarmadığımız, oyun oynamaktan başka çaresi olamaayn çocuklarımıza oyun tasarlatalım”. Yavuz Samur Engin Günçe
 • Tüketim odaklı çocuklarımız artık oyun üretmeli. Yavuz Samur Eda Torun Arslan
 • Bir konuda oyun tasarlayan o konuyu tam olarak öğrenebilir. Yavuz Samur Fatih Projesi ETZ
 • Hedef: Küçük yaşlardan itibaren bilim insanları yetiştirmek. Tunç Erdal Akdur Aysegul Iskender
 • Öğrencilerle beraber niye oyun tasarlıyoruz? Cevap: Öğrensin diye. Yavuz Samur Fatih Projesi ETZ
 • Öğretmensiz eğitsel oyun tasarlanamaz. Yavuz Samur Fatih Projesi ETZ
 • İlk kez MSN Messenger ile sosyal medya gerçeğe dönüştü. Ümit Sanlav Fatih Projesi ETZ
 • İnternetten araştırma yapıp hazır bilgiye ulaşma beyin tembelliğine yol açıyor. Ümit Sanlav Fatih Projesi ETZ
 • Pek çoğumuzda sosyal medya bağımlılığı oluştu ancak çoğumuz bu durumu kabul etmiyor. Ümit Sanlav Fatih Projesi ETZ
 • Gençler güne akıllı telefonları ile başlıyor. Her 10 gençten 9’u uyanır uyanmaz akıllı telefonunu kontrol ediyor. Ümit Sanlav Fatih Projesi ETZ
 • %100 dijital eğitime taraftar değilim. Çocuklar tenefüse çıkmıyor, yemek yemiyor. Gözleri kan çanağı haline geliyor. Ümit Sanlav Fatih Projesi ETZ
 • İnsanlar yorgun artık. Yazıları artık okumuyor. Artık çizginin peşinden koşuyor. Rıdvan Uzel / İhlas Koleji Fatih Projesi ETZ
 • Çizgi düşüncenin disiplinidir. Rıdvan Uzel / İhlas Koleji Fatih Projesi ETZ
 • Kodlamada önemli olan bir dil ogretmekten ziyade analitik dusunmeyi ogretmek diye düşünüyorum. Recep Yılmaz
 • Sonunda MEB’e teşekkürler. Bu çapta organizasyon için , en onemlisi eğitime verdiği değeri gösterdiği için. Idiye Okten
 • İlkokulda zorunlu kodlama dersi istedik! Nabi Avcı çalışmaların yakında tamamlanacağını duyurdu. Eda Torun Arslan

EBA ÇİZGİ 1. Karikatür Yarışması Sonuçları Açıklandı

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında projeye içerik sağlanması, öğrencilerin görsel sanatlara duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla daha önce yapılmış olan EBA Kadraj Fotoğraf yarışmasıyla başlayan EBA yarışmalarına bir yenisi daha eklenmiştir.

Bu çerçevede 14.08.2014 tarihinde yarışma duyurusuna çıkılan EBA Çizgi 1. Karikatür Yarışmasında başvurular 10 Aralık 2014 tarihinde sona ermiştir. Yarışmaya “Öğrenci Gözüyle Eğitim” kategorisinde 2851, “Öğretmen Gözüyle Eğitim” kategorisinde de 349 eser olmak üzere toplam 3200 eser değerlendirmeye alınmıştır.

16 Aralık 2014 tarihinde toplanan Seçici Kurul üyeleri Aşkın AYRANCIOĞLU, Eray ÖZBEK, Sadık PALA, İsmail SERT ve Emre YILMAZ tarafından yapılan değerlendirme sonucu “Öğretmen Gözüyle Eğitim” kategorisinde 30 eser sergilemeye, 3 eser ödüle, 1 eser de Cevat Ülger Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.

Öğretmen Gözüyle Eğitim

Ödül Rumuz Adı Soyadı Şehir
1. ZN3691 Mehmet ZEBER BALIKESİR
2. GA6277 Gülcan ÇİLİNGİROĞLU AKSAKAL BALIKESİR
3. AN0323 Ahmet AYKANAT BURSA
Cevat Ülger Jüri Özel Ödülü HA4004 Hakan SÜMER İSTANBUL

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogretmen-Birincisi

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogretmen-Ikıncisi

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogretmen-Ucuncusu

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogretmen-Juri-Ozel-Odulu

“Öğrenci Gözüyle Eğitim” kategorisinde; özellikle karikatür eğitimi alanında yetkin kişilerden oluşan seçici kurul tarafından öğrenci düzeyleri ve gelişimsel özellikleri esas alınarak yapılan çok titiz bir çalışma sonucunda 30 eser sergilemeye 3 eser de ödüle layık görülmüştür.

Ödül Rumuz Adı Soyadı Şehir
1. KD2004 Kuzey DÖNMEZ İSTANBUL
2. YK3690 Yeliz KARGINER GAZİANTEP
3. DY1789 Doğukan YILDIZ ADANA

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogrenci-Birincisi

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogrenci-Ikıncisi

EBA-Cizgi-1-Karikatur-Yarismasi-Ogrenci-Ucuncusu

Dokuz Mizaçtan Bir veya Birkaçı Sizin Çocuğunuzda Olabilir

Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) ile öğrencilerin mizaç yapılarına uygun olarak hangi öğrenciye nasıl bir eğitim verileceği, nasıl davranılacağı tespit edilebiliyor.

Çocuklar, gençler, yetişkinler farklı farklı kişilik ve mizaç özelliklerine sahip. Kırılgan, içe dönük, doğal, meraklı, araştırmacı, titiz veya düzenli olabilirler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından hizmet içi eğitim programları kapsamında düzenlenen seminerde öğretmenlere Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni (TDMM) anlatarak, çocuklara, buna göre yaklaşmaları önerisinde bulundu. Dokuz Tip Mizaç Modeli’ni, “Öğrencilerin mizaç yapılarına uygun olarak hangi öğrenciye nasıl davranılacağının belirlenmesine yardımcı olan bir model” olarak açıklayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Herhangi bir kişilik veya yetenek testi belli sınırlılıklar taşıyor. Dokuz Tip Mizaç Modeli’nde aslında her bir mizaç tipinin kanatları var ve insan eşzamanlı olarak hem bu ana mizaç yapısını taşıyabilir hem de bir kanada kayabilir. Bu da dokuz değil, 18 olur veya 27 olur. Ama temelindeki ana faktörler dokuz tane. Bir öğretmen, öğrenci ve velinin mizacını bilirse onlara ne tür bir eğitim verebileceğini çok daha rahatlıkla tespit edip, toplumu bütün olarak ele alma şansı olur.

Öğrencinin ailesi, arkadaşı, bütün sosyal faktörler bir çocuğu etkiliyor. DTMM, bu etkileri bütünsel olarak ele almamızı sağlıyor. Hemen yarın gidip okulda uygulama olanağı da var. Bazı kuramsal testler de var ama sonra nasıl uygulanacağı konusunda bilgi vermiyor, bu nedenle DTMM hemen uygulanabilir ve sonuç veriyor.

Eğitim modelinin tümü için bir model teşkil ettiğinden, biz nasıl bir insan modeli yetiştirmek istiyoruz, bu araçlar nedir, sistemi nasıl daha güçlendirebiliriz, nasıl daha uyumlu toplum geliştirebiliriz hatta toplumdaki liderlerin bile mizaç yapılarından yola çıkarak ne tür davranış yapıları geliştireceklerini kestirmek mümkün.”

1- YENİLİK VE HAZ ARAYANLAR

 • Girişken, çok hareketli, dikkati dağınık
 • Çabuk ilişki kuran, çok konuşan, dağınık, düzensiz, savurgan
 • Dışadönük, pratik, sıkıntıdan kaçınan
 • Meraklı, tecrübe eden, kısıtlanmaktan çok rahatsız olan
 • Neşeli, muzip, iyimser, gailesiz
 • İnovatif, çağrışımları hızlı, çabuk sıkılan, sabırsız
 • Hayalci, vizyoner, keyif ve eğlenceye düşkün

2- SEVGİ VE İLGİ BEKLEYENLER

 • Sevgi dolu, çok duygusal – çabuk etkilenen
 • Samimi, sempatik – ısrarcı, tutturmacı
 • Sıcakkanlı, dışadönük – alıngan
 • İletişim yetenekleri güçlü – manipulatif
 • Arkadaş canlısı – sitemkar
 • Yardımsever, fedakar – ölçüsüzce veren

3- BİREYSELLİK VE ÖZGÜNLÜK SEVENLER

 • Sıra dışı, aykırı
 • Doğal, içten, nazik, içedönük
 • Empatik, duyarlı, naif, hassas
 • Aşırı duygulu, romantik,
 • Sanatsal, estetik bakış açısına sahip, duygularının anlaşılmasını bekleyen
 • Kendini bulmaya çalışan, Kusursuzluk ve imrenen

4- BAŞARI VE POPÜLER İMAJCILAR

 • Hedefine kilitlenen, duygularını kendisine engel yapmayan
 • Yarışmacı, hırslı
 • Pratik, pragmatik, kurnaz
 • Adaptif, çıkarını önceleyen
 • Çalışkan, üretken, dinlenmeyi ihmal eden
 • Motive eden

5- KUSURSUZLUK VE DÜZEN İSTEYENLER

 • Mükemmeliyetçi, idealistve detaycı
 • Olgun, prensipli, gergin, katı
 • Adil, ahlakçı, sorumluluk sahibi, hata ve kusurlara tahammül etmekte zorlanan
 • Titiz, düzenli, programlı, eleştiren, yargılayan
 • Sistematik, tanımlayıcı, sınıflandırıcı, kategorize eden

6- GÜÇ VE HAKİMİYET KURANLAR

 • Hükmedici, otoriter, müdahaleci
 • Önder, kendinden emin, sert, despot
 • Kudretli, dayanıklı, zorlayıcı
 • Koruyucu, cömert, tahammülsüz
 • Girişimci, mücadeleci, kavgacı
 • Net, dobra, cesur, öfkeli, çabuk parlayan

7- BİLGİ VE UZMANLAŞMA PEŞİNDEKİLER

 • Gözlemci, analitik, içedönük, asosyal
 • Derin meraklı, araştırmacı, kibirli
 • Soyutlayıcı, kavramsallaştırıcı, mesafeli
 • Objektif, duyguya uzak
 • Mantık odaklı, soğuk
 • Arşivci, paylaşmaktan hoşlanmayan

8- HUZUR BULMAYA ÇALIŞANLAR

 • Uyumlu, sakin, çekingen, eyleme geçmekte zorlanan
 • Sabırlı, esnek, erteleyen, akışına bırakan
 • Barışçıl, yumuşak, “hayır” diyemeyen, pasif-agresif
 • Arabulucu, yargılamayan, rahatına fazla düşkün
 • Bütünleşmeci, çatışmaktan kaçınan, yavaş hareket eden

9- TEDBİRLİ VE KURALCILAR

 • Tüm ihtimalleri gözeten, tedbirli, sorgulayan, sınayan, kötümser
 • Rengini belli etmeyen, sivrilmeyen, kontrolcü
 • Uyumlu, kuşkucu, endişeli
 • Kurallara uymaya dikkat eden, inisiyatif almakta zorlanan
 • Ketum, tutumlu, kararsız, emin olmayan
 • Titiz, düzenli, hesapçı
 • Otoritenin gerekliliğine inanan, bağımlı

HANGİ ALANLARDA ETKİLİ

Eğitsel, kişisel, mesleki rehberlik ile öğrenme biçimlerini anlamada, öğretmenin öğrenciyi tanımasında, aileyi tanımada ve öğretmeni tanıyarak onunla ortak dil oluşturmada etkili.

EĞİTİMCİLERE YOL HARİTASI ÇİZER

 • Sistemi bütünsel değerlendirmeyi,
 • Bireysel farklılıkları yaşam boyu değişmeyen mizaç temelinde tespit etmeyi,
 • Mizaç yapısının çevresel şartlarla etkileşerek nasıl bir kişilik oluşturacağını öngörmeyi,
 • Sağlıklı karakter ve kişilik gelişimine destek olmak için uygun yaklaşım belirlemeyi,
 • Öğrenciyi merkeze alarak, okul yönetimi, öğretmen, veli ve öğrenci arasında kurulması gereken işbirliğinin yapısal modelini ortaya koymayı,
 • Mizaç yapısı üzerinden öğrencinin gelişime açık potansiyellerini tespit etmeyi,
 • Potansiyellerin ortaya çıkması için çevreyi uygun şekilde düzenlemeyi,
 • Olumsuzluğa açık riskleri tespit etmeyi,
 • Psikopatolojileri öngörebilmeyi ve önlemeyi sağlıyor.

Kaynak : Hürriyet Gazetesi

Nasıl Programcı Olurum Sorusuna Cevap 17 Online Kod Eğitim Sitesi

Günümüz teknolojileri arasında ilk sıralarda yer alan kod yazmayı öğrenmek kolay olmayan bir durum.

Ancak son zamanlarda iyice artan online eğitim servisleri sayesinde en azından giriş seviyesinde ya da mantığı anlamanıza yardımcı olacak eğitimler almak mümkün.

Meraklısına özel olarak derlediğimiz Android, iOS, Web ve bilgisayar programcılığına yönelik hizmet veren 17 kod öğretici web sitesi.

1. Google Developers

Google Develepors

A’dan Z’ye ürün gamı bulunan Google’ın kod meraklıları için hazırladığı bu sitede dünya çapında 40 milyondan fazla öğrenci ve öğretmen, Google’ın ve ürünlerinin daha iyi olması için eğitiyor, öğreniyor.

Android, iOS ve web programcılığına meraklı kişiler için de çok geniş bir kütüphanesi var.

developers.google.com

2. code.org

Code Org
“Her okuldaki her öğrencinin bilgisayar bilimlerini öğrenmek için fırsatı olmalıdır.” gibi mükemmel bir slogana sahip sitede 6,018,677 tane öğrenci hesabı bulunuyor.

Okullarda kodlamayı erken yaştan çocuklara kazandırmak için başlatılmış proje.

Code.org sayesinde bilgisayar bilimini öğrenin.

code.org

3. codecademy

Code Academy
Birçok değişik yazılım dillerini temel olarak sıkılmadan öğrenebileceğiniz bir sitesi.

codecademy.com

4. Code School

Code School

Web teknolojileri üzerine kod yazmayı öğreten bir servis. Videolu eğitimler sayesinde kod yazmayı öğrenmek mümkün.

codeschool.com

5. Geleceği Yazanlar

Turkcell Gelecegi Yazanlar

TURKCELL’in çok ama çok özel servisi. Birçok mobil programlama diline dair eğitimlerin bulunduğu bu sitenin en güzel özelliği ise Q&A sayfalarının olması.

Aklınızda kalan tüm sorulara cevaplar veren uzmanlarla dolu bir servis.

gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr

6. stuk.io

Stuk IO
Stuk.io ile hayalinizdeki web uygulamalarını geliştirin. Sıfırdan kod yazmayı öğrenmek isteyenlere özel.

stuk.io

7. Code Combat

Code Combat

Oyun oynayarak kodlamayı öğren sloganı ile ziyaretçilerine kod yazmayı farklı bir şekilde öğreten bir servis.

codecombat.com

8. Platzi

Platzi

Platzi, tasarım, pazarlama ve kod üzerinde canlı dersleri sektör liderlerinden öğrenme şansını sunuyor.

Özellikle kariyer planlarında yurtdışını hedefleyenler için çok ideal bir servis.

platzi.com

9. Thinkful

Thinkful

Tasarım, pazarlama ve kodlama üzerine canlı dersler veren sitede ders verenlerin hepsi uzman.

10. BaseRails

Base Rails

Proje tabanlı eğitim sistemiyle Ruby kodlama dilini öğrenmek isteyenler için hazırlanmış bir site.
baserails.com

11. Tree House

Tree House

Kod yazma sürecini yeniden boyutlarından ve eğitim alanlar tarafından kanıtlanmış bir sistem altyapısı oluşturan treehouse, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri elde etmenizi sağlayacak bir sistem.

teamtreehouse.com

12. One Month

One Mounth
Adında da anlaşılacağı üzere 1 ay gibi kısa bir zamanda kendi uygulamanızı geliştirecek kadar bilgiyi size entegre eden bir servis.

Şu anda aktif olarak 25 bin öğrenci online olarak eğitim alıyor.

onemonth.com

13. Dash

Dash
Soru basit. Mükemmel bir web programcısı olmak ister misin? Cevap evetse dash sizi mükemmel web siteleri hazırlamanız için eğitmeyi bekliyor.

dash.ly

14. Rails for Zombies

Rails for Zombies
Video izleyerek ve egzersizleri tamamlayarak en eski programlama dilleri Ruby on Rails öğrenebileceğiniz nadide servis.

railsforzombies.org

15. Codelearn

Code Learn
Kullandığınız tarayıcılar üzerinden kod yazmayı öğreten bir servis. Temel öğretim dilleri ise Ruby on Rails.

Çok yakında Android programlama eğitimlerine de başlıyor.

codelearn.org

16. Ruby Monk

Ruby Monk

Ücretsiz ve interaktif olarak Ruby programlama dilini keşfetmenize yardımcı olacak öğreticiler bulunuyor.

17. Ruby Lang

Ruby

Verimlilik ve sadelik üzerine odaklanmış, açık kaynak kodlu dinamik bir dil olan Ruby hakkında en iyi türkçe kaynaklardan birisi.

Kaynak : Bu yazı http://onedio.com/haber/nasil-coder-olurum-559098 adresinden alınmıştır.

Eğitimde Marşmelov Testi

Sizinle ülkemizde pek bilinmeyen bir deneyimi paylaşacağım; Marshmallow Challenge.

Yarışma gruplarına 20’şer spagetti çubuğu veriliyor, bolca bant ve ip veriliyor ve birer de marşmelov. Bu marşmelovlar yerden ne kadar yüksekse, o grup kazanacak. Spagetti boyları 20 cm dolaylarında ve 20 adet aldığınıza göre 400 cm’ye kadar yolu var bunun değil mi? Sağlamlık gibi unsurlar sebebiyle ardışık birleştiremeyeceğimiz dikkate alınınca, yine 100 cm’den uzun olması beklenir. Oysa sonuçlar hiç de öyle değil!

Gruplar arasında bir sınıflandırma yapılırsa; koskoca profesörlerin olduğu gruplarda ancak 30cm kadar yükseğe ulaşılmış. Ancak akademik kariyer düştükçe marşmelovun yüksekliği artıyor. Lisans düzeyinde 60cm’yi geçiyor. Mimarlarda boy 100cm’ye yaklaşıyor.

Çocuklarda ise 100cm’nin altına inmiyor!

Bu deneyin anlatılmasından önce beni de bir grupla yarışa soktu bir dostum. Benim grubumda işletme doktorları vardı, sanırım bir de doçentimiz vardı. Aralarında tek cahil bendim. Şunu şöyle deneyelim dedikçe ben, reddedildim. O olmaz, bu tutmaz, dene dene 45cm kadar yükseltebilmiştik marşmelovu. Grupta aktif olsaydım kendimi dinletirdim ve 80cm’yi bulabilirdik rahatça. İkili yarışımızı yenmiştik, siz düşünün diğer grubun halini…

Sonuç neden farklı? Çünkü eğitildik. Eğitildikçe neyi nasıl yapamayacağımızı öğrendik.

Çocuklara kulak verilmesi gerektiğini ilk keşfeden insanlardan birisinin Hitler olduğunu biliyor muydunuz? Zor durumlarda bir grup çocuk toparlatırmış ve onlara danışırmış.

Sizin için bir link bulabilir miyim dedim ve karşıma bu çıktı; http://marshmallowchallenge.com/TED_Talk.html Türkçe altyazı seçeneğinin de olduğu videoyu kesinlikle izleyin. İngilizce bilenler için de bir özeti var.

Peki alt tarafı bir marşmelovun hayatımıza ne katkısı olabilir ki?

İnovasyonel düşünce üzerine verdiğim seminerlerimde parmak güreşi üzerine bir yarış yaptırıyorum yüzlerce katılımcıya, ikişerli gruplar halinde. Verdiğim sadece 3 kural var; ikili grup olacağız, 1 dakika süremiz var ve yarışmamızın skorlarını topluyoruz, en çok hangi ikili grup skor yapmışsa o kazanacak. Geri kalan her şey serbest.

Ben de bir gönüllü alıyorum ve başlıyor 1 dakikamız. Ortalama olarak toplam skor 10 küsürlerde oluyor. Sadece bir kez, Anadolu Üniversitesi’nde 80 puan görüldü. Neden ve nasıl?

Parmak güreşini bilirsiniz, iki kişi parmaklarını kavuşturur karşılıklı ve başparmağı ile rakibinin başparmağını yakalamaya çalışır. Bu da zaman aldığı için 10 kez yapmaz normal.

80 nasıl olmuştu? Aralarında anlaşmışlar, bir biri yeniyor, bir diğeri! İkisine de ücretsiz koçluk hediyem olmuştu.
Peki fark ettiyseniz ben ve gönüllüm de vardık. Her seminerde o an rastgele bir gönüllü alıyorum yanıma ve bizim skorumuz ise ortalama 190 oluyor hep.

Neden?

Çünkü biz hem iki elimizi de kullanıyoruz hem de pazarımızı bölüşüyoruz. Bir elimle onu yeniyorum, sadece skor yapıyorum, diğer elimle de o yeniyor, sadece skor yapıyor. Bu ikisinin toplamı da elimizin hızına, salonu izlememe ve sohbetimize rağmen, salonun toplamına denk getiriyor.

Bu bakış açılarıyla iş hayatınızda, sektörünüzde neleri kaçırıyor olabilirsiniz? Eğitiminizden uzaklaşıp bakmayı deneyin!

Ya içinizdeki çocuğu tekrar canlandırın ya da eğitiminizden sıyrılın!

Kaynak : Bu yazı http://indigodergisi.com/2013/08/egitimde-marsmelov/ adresinden alınmıştır ve Mustafa Emin PALAZ tarafından kalem alınmıştır.

Öğrenciler Yazılımın ABC’sini “Alice” İle Öğrenecek

MEB, öğrencilerin küçük yaşlarda temel programlama yetenekleri kazanması ve yazılım geliştirilebilmesi amacıyla, “Alice Eğitim Programını” hizmete sundu. Öğrenciler, EBA üzerinden indirdikleri programla üç boyutlu animasyonlar hazırlayabilecek.

YEĞİTEK Genel Müdürü Dinçer Ateş, Alice Java ve Veri Tabanı Geliştirme ve Eğitim Platformu tanıtım toplantısında, “Bilgisayar teknolojileriyle bilgisayar okuryazarlığını geliştirmek ve üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Bu üretimlerin de eğitim ortamını şekillendirecek ve destekleyecek derslerle uyumlu hale gelmesini ümit ediyoruz” diye söyledi.

Öğrenciler yazılımın ABCsini Alice ile öğrenecek

Dinçer ayrıca Alice ile yazılım geliştirmenin mantığını, mantalitesini, temel felsefesini ve sistematiğini öğrencilere üniversite öncesinde öğretme amacında olduklarını, Alice programının 8-10 yaş aralığındaki çocuklar için üretildiğini ancak 5 yaşından itibaren de tüm çocukların kullanabileceği bilgisini paylaştı.

Çocukların yazılımın ABC’sini öğreten Alice programıyla yazılımdan korkmalarına gerek kalmayacağına vurgu yapan Ateş, öğrencilerin programla kendi yazılımlarını, videolarını ve sunumlarını yapabileceğini, kutlama mesajlarını hazırlayabileceğini belirtti.

Bu sayede öğrencinin programlayıcı olabileceğini de anlatan Dinçer Ateş, programın Türkçeleştirilerek öğrencilere kazandırıldığını, programın EBA’dan hizmete sunulduğunu ve sitede bir eğitim programının da yer aldığını sözlerine ekledi.

Nereden İndiririm ve Nasıl Öğrenirim?

Alice programı Oracle, Java ve Carnegie Mellon University işbirliği ile geliştirildi. www.alice.org adresinden indirebilirsiniz. Ayrıca MEB tarafından hazırlanan derslere http://f.eba.gov.tr/Kaynak/alice/ adresinden ulaşabilirisiniz.

Alice nedir?

Alice ile öğrencilerin üç boyutlu animasyonları hazır java kodlarını bir araya getirerek kendi kendilerine oluşturabildikleri, ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir görsel eğitim aracı.

Öğrenciler yazılımın ABCsini Alice ile öğrenecek

Bu eğitim programı, öğrencilerin kendileri için 3 boyutlu oyun geliştirmelerini dakikalar seviyesine indirebilecek basitlikte ve Java diliyle nesne tabanlı programcılığın gerektirdiği analitik kabiliyetleri eğlendirerek kazandıracak şekilde hazırlandı.

Ayrıca öğrencilerin yazılım geliştirmeye merakını artırmak amacıyla yaşlarına uygun 3 boyutlu Java eğitim programı da Türkçe dil desteği ile öğrencilere sağlanacak.

Müfredat ile entegrasyon sağlanarak öğrencilerin yaratıcılık, analitik düşünme, takım çalışması ve bilişim teknolojisi okuryazarlığı yetenekleri geliştirilerek genç yaşlarda yazılım üretebilmeleri mümkün olacak.

EDTECHIST Konferansında Atılan 101 Etkileyici Tweet

18-19 Nisan 2015 tarihlerinde MEF Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Edtechist’e alanda uzman konuşmacılar deneyimlerini ve bilgilerini paylaştı. Eş zamanlı oturumlar ve çalıştaylara 1000’e yakın yenilikçi öğretmen katıldı.

2 günlük ana programın bir gün öncesinde tam gün sürecek atölye çalışmaları Master Class’larda Alan November, Gary Stager gibi usta isimlerle yer aldı.

Aşağıda etkinlik boyunca atılan ve özenle seçtiğimiz 101 twit yer almaktadır.

 • 15 yıl sonra velilere teknolojik kültür değişimi eğitimi vermemize gerek kalmayacak. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • 1800’lü yıllarda “eğitim sisteminizi geliştirin, bunu göz ardı etmişsiniz” tavsiyesi almışız Japonya’dan. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • 21.YY yeterliliklerini 20.YY öğretmenleri ile öğretiyoruz. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • 21.YY’da artık sahip olmak değil, erişmek önemli. Yigit Kulabas
  Omer Karabacak
 • ABD’de üniversiteler 7 yılda bir akademisyenlere 1 yıl izin verirler. Kendilerini yenilemeleri icin. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Acaba sınıflarımızda öğrencilerden -merak, heyecan, hayret- sesleri duyabiliyor muyuz? @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Ailelerin ve okulların en önemli gündem maddesi teknoloji kullanımı. Halbuki teknoloji problem değil, problemlerin çözüm aracıdır.
  Gelecek Eğitimde
 • Asıl mesele teknolojideki hızlı değişim değildir. Asıl mesele açığa çıkan dev bilgiyi doğru algılamaktır. @globalearner
  Gelecek Eğitimde
 • Başkalarını farketmek fiziki olmaktan çok his ile ilgilidir, değer vermek, dinlemektir. @mursidedemirkol
  Sebahattin Kazaz
 • Ben, bana konuşan degil, benimle konuşan öğretmen, yönetici, arkadaş istiyorum. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Bir hikayesi, bir hayali olmalı insanın, bir de bunları anlatacak mecrası. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Bir insanın neye inandığını değiştirirseniz, davranışlarını da değiştirebilirsiniz. @Abdulchohan
  Gelecek Eğitimde
 • Bir okulda eğitim kalitesini yükseltmek için atılacak ilk adım, öğretmenlerin düşüncelerini özgürce söylemelerini sağlamaktır.
  Gelecek Eğitimde
 • Bir öğretmenin görevi, internet çağında aktivite tasarlamaktır. Alan November
  Selam Başol
 • Bir sınıfın gerçek kültürü o sınıfın öğretmeni sınıfta yokken anlaşılır. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Biz yaşadığımız sorunlarda ara verirken, onlar okulda sıkılıp ara verdiklerinde niye kızıyoruz? @garystager
  Gelecek Eğitimde
 • Çocuğun öğrenememesi karşısında öğretmenin “ama ben öğrettim” dediği günler geride kaldı. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Çocuklar ve aileler birlikte öğreniyorlar. Veliler, çocukların eğitimleri ile bilgi sahibi olmaları çok önemli. @garystager
  Gelecek Eğitimde
 • Çocuklara Google’dan bulacakları soruları sormayın. Alan November
  Ender Tuncalı
 • Çocuklara güçlü, acık uçlu sorular sorarak onların ezberlerini bozalım. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Dersinin öğretmeni değil, öğrencinin öğretmeni olmak gerek! @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Düşünemeyen bir çocuğa bilgi depolamanın bir faydası yoktur. Anthoney Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Eğitim zamanla kendini yenileyen ve kendi yasalarını degiştiren bir yapıya sahiptir. @SertelAltun
  Metin Kılıçaslan
 • Eğitimde aradığımız cevabın teknoloji olmadığına inanıyorum. JF Cormier @tweetivid @GoogleForEdu
  Gelecek Eğitimde
 • Eğitimde deneyimin yerini hiç bir şey tutmaz. Öğrenmenin kokusunu hatırlarsınız hep!
  Gelecek Eğitimde
 • Eğitimde ortaya koyacağınız öneri, şuradaki komşunun önerisini geçmiyorsa kimseden saygı beklemeyin. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Eğitimde teknoloji sorunu ortadan kalktı ancak tasarım sorunu ortadan kalkmadı. @ErhanErkut
  Aybike Oguz
 • Eğitimde ufkunuzu yönlendiren kitaplar neler diye sorduğum okul yöneticileri “Hadi gel bir kahve içelim” diyorlar. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • En büyük zenginlik, sizden farklı düşünebilen ve onu söylemekten çekinmeyen kişilerle birlikte çalışmaktır
  Gelecek Eğitimde
 • Eskiden sahip olmak önemli idi. Şimdi ise erişmek. Yiğit Kulabaş
  Aybike Oguz
 • Eskiden teknoloji insanları kontrol altında tutmak için kullanılıyordu şimdi çocuklar teknoloji ile özgürleşiyor. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Farketmek için yavaşlamak gerekir. Hızlı seyahatte çevreyi farkedemezsiniz.
  Sebahattin Kazaz
 • Genelde bir önceki gün ile %95 aynı şeyi düşünüyoruz. Her gün 30 dakika kendimize ayırmalıyız. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Gülümseyin! Gülümsemek paylaşımları içselleştirmede size yardımcı olacaktır.
  Sebahattin Kazaz
 • Günümüzde öğretmenin bilgi gücünün önemi azalırken, öğretme gücünün önemi artıyor. Alan November
  Hüseyin Alabay
 • Hayatta neye odaklanırsanız , ondan sonuç alırsınız. Dr. Marilyn Atkinson @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Her davranışımızın altında bizi onu yaptıran bir değer vardır. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Her işimizde 7. yıla kadar bir değişim ve ilerleme yoksa aşağıya doğru bir gidiş baslar. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Her öğretmen kendi dersinin teknoloji uzmanıdır.
  Ferdi Battal
 • Hiçbir zaman eğitim aynı olmayacak. Alan November
  Ferdi Battal
 • İçimizdeki uyumsuz, tuhaf, farklı çocuğa sahip çıkalım. Zira tüm özümüz orada saklı? @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • İleride öğretmenlerin yerlerini YouTube videolarının alma riski var.
  Ferdi Battal
 • İletişim kazalarının en önemli sebebi karşınızdakinin değer verdiğine değer vermemek olsa gerek. Empati lütfen. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • İnancı olan birisi ilgisi olan 99 kişiden daha iyi iş çıkarır. @Abdulchohan
  Gelecek Eğitimde
 • İngilizce öğrenmek spor yapmak gibidir, ne kadar çok pratik yaparsan o kadar gelişirsin. Dmitry Stavisky
  Gelecek Eğitimde
 • İyi bir öğretmenin sınıfında herkes, öğretmenin en sevdiği öğrencisinin kendisi olduğunu düşünür.
  Gelecek Eğitimde
 • Kağıt üzerinde sınav yapmak artık geride kaldı. @garystager
  Gelecek Eğitimde
 • Kahoot’da soruları okumak için kafanı kaldırmalısın! Konsantre sadece elindeki tablet de değil!
  Yeliz Yalın
 • Kelebek bir defa kanatlandı mı bir daha asla tırtıl haline gelmez. Colin Wilson @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Kişi doğru şekilde motive edilirse dil öğrenmeyi kendi ister ve gelişmeye başlar. Dmitry Stavisky
  Gelecek Eğitimde
 • Kitaptaki bilgiler demode kalabiliyor. Mobil nesil için daha fazlasi gerekli. @kaangoksal
  Didem Akpınar
 • Konfor alanından çıkmalıyız. Rahatsız olduğumuz zaman farkederiz. Fark ettiğimiz zaman değişiriz, gelişiriz. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Liderlik dediğimiz şey, taraftar bulma sanatıdır. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Matematik problemi yazmak için film sahnelerinden ilham almak derse farklı bir boyut kazandırıyor.
  Emine Bülür
 • Merkezi sistem kimin bireysel özelliklerine uyuyorsa onlar daha başarılı oluyor. Mesela görsel öğrenenler. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Mimari acıdan iyi binalar eğitim kalitesi için ana etken maddesi olamaz. Göz boyayan mimari iyi eğitimi göstermez. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Mobil nesil olarak sunumunu cep telefonundan yönettiğini söylüyor. @kaangoksal
  Didem Akpınar
 • Ne geriye bak kızgınlıkla, ne de ileriye bak korkuyla. Sadece etrafına bak fakındalıkla James Thurber @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Neden öğretmenler soru sorarken hemen cevabı veriyorlar? @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Okul ortamında öğretmenlerl, öğrenme toplulukları oluşturmalıdır. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Okul umrunuzda olmasın, çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesi umrunuzda olsun. @garystager
  Gelecek Eğitimde
 • Okulda değişimi en zor şey okul kültürüdür. Ama çocuklar farklı bir kültürle geliyor. Adapte olmak zorundayız. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Okulda yanlış bilgileri unutturma çalışması yapmalıyız. Yanlış bilgi kırıntısını 3 haftada ancak yok edebiliyoruz. @globalearner
  Gelecek Eğitimde
 • Okullar iyi olduklarını TEOG/üniversite başarılarıyla anlatıyorlar. Değerlendirme, eğitim sistemini yönlendiren unsur. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Okullarda sık öğretmen değişimi, okul kültürü ve öğretim bankasının oluşmasını engelleyen faktördür. @SertelAltun
  Salih Demir
 • Ögrencileri “simdi ne yapacagiz” sorusunu SORMAKTAN cikartip, “neyi nasil yapacagini” SOYLEYEN duruma getirmeliyiz. Greg Hodgson
  Nihan
 • Öğrenciler nasıl öğretmen seviyor? 1-Dikkati çeken 2-Yaşamla uyumlu ders 3-Yardımcı olsun ama genim gibi olmasın. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Öğrencilik yaşamı boyunca öğretmeninden cok arkadaşının sırtını gören bir neslin eğitiliciğinden bahsediyoruz
  Mustafa Albayrak
 • Öğrenciyi geleceğe taşıyan öğretmen, 1-İlgi uyandırır 2- Ateşler 3-Teşvik eder ! @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Öğrenme işin içine siz girdiğinizde gerçekleşir. Alan November
  Elvan Ünlü
 • Öğretim reformunu yapacak kişi öğretmendir. Öğretmen önemlidir. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Öğretmek diye bir şey yoktur, öğrenmeye rehberlik vardır.
  Eda Arslan
 • Öğretmelere teknoloji bilgisinden ziyade pedagoji bilgisi lazım. Alan November @globalearner
  Gelecek Eğitimde
 • Öğretmen Google olarak görülmemeli! @globalearner
  Serkan Aytaç
 • Öğretmen öğrenincinin öğretmeni olmalı @SertelAltun
  Alim Keskin
 • Öğretmen, akademik hedefi en başarılı öğrenciye göre koyuyor, en ilgisiz çocuğu baz alarak etkinlik yapmak istemiyor. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Öğretmen, öğrencilerine nasıl başarısız olacaklarını öğretmeliyken, cezalandırıyor. Başarısızlık ile başetme yollarını öğretmeli.
  Elvan Ünlü
 • Öğretmeni en çok geliştiren eğitimlerden biri de kazanılmış birikimlerin paylaşılmasıdır. #EyubogluEgitim
  Metin Kılıçaslan
 • Öğretmenin rolü öğrenciye doğru soru sormasını öğretmektir. Öğrencilere soru yazma becerisi kazandırın. Alan November
  Engin Günçe
 • Öğretmenin rolü soru sormaktır. Cevapları vermek değil.
  Birkan Kılıç
 • Öğretmenin yeterliliği geliştikçe öğrencinin yeterliliği de gelişiyor. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Öğretmenlerde inanılmaz tükenmişlik, umitsizlik, yasam enerjisi düşüklüğü, kaygı durumu yüksekliği var. @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Öğretmenlere ihtiyacımız kalmadı diyenlerin muhtemelen hayatlarında iyi bir öğretmeni olmamıştır. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Öğretmenlerimizin bize öğrettiklerini unutuyoruz ama bize hissettirdiklerini hep hatırlıyoruz! @Likyali
  Elif Kara Öztürk
 • Öğretmenleriniz zihniyet olarak hazır değilse eğitimde teknoloji kullanılmasından öğrencileriniz faydalanamaz. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Ölçme ve Değerlendirme, eğitime yardımcı öğe olmalı yönlendiren öge değil. @SertelAltun
  Salih Demir
 • Özel okulların rekabet halinde olması, onların birbirleriyle işbirliği yapamayacakları anlamına gelmez. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Paylaşmanın tadını çıkarırken sınıflarımızdaki mahremiyet unsurunu görmezden gelmemeliyiz,
  Mustafa Albayrak
 • Rekabetin yoğun olduğu sınıf ortamında, çözüm sosyal etkileşimi arttırmak. @SertelAltun
  Eda Arslan
 • Rutinin dışına çıkmadan farkında olamazsınız, farklı olamazsınız. Bunu en güzel sağlayan şeyler sosyal ortamlar ve hobilerdir.
  Sebahattin Kazaz
 • Söylenenin tam aksine zaman geçtikçe öğretmenler daha kıymetli olacaktır. Alan November @globalearner
  Gelecek Eğitimde
 • Şimdiye kadarki izlenimim teknolojiyi iyi kullanan öğretmen daha az yorulur. @azizsonkaya
  Hakan Öztürk
 • Teknoloji kendisiyle beraber eğitimin de ilerlemesini sağlıyor. Anthony Jones
  Gelecek Eğitimde
 • Teknoloji siz doğduğunuz da olmayan şeydir.
  Ferdi Battal
 • Tüm evren değişirken insanın sabit kalmaya uğraşması hayret verici degil mi? @mursidedemirkol
  Gelecek Eğitimde
 • Türkiye’de öğrenci soru sormuyor.Kültürel bir engel olarak karşımızda @ErhanErkut
  Gelecek Eğitimde
 • Velileri okul süreçlerine dahil edersek çocukların okulda neden sıkıldığını ve sıkılmadığını anlarız, çözüm buluruz. @garystager
  Yavuz Kara
 • Wolfram Alpha Google’ın yapamadığını yapan bir arama motoru! Alan November
  H. Gürkan Solmaz
 • Yeni eğitim yaklaşımında öğretmenlerin kontrolü öğrenenlerin eline geçecek. Alan November
  Elvan Ünlü
 • Yeni mezunun bilgisi, enerjisi tecrübeliyi yeniler, kaynak olur. Ancak tecrübeli de hakettiği saygıyı görmeli.
  Yavuz Kara
 • Yeni öğretmen, yeni fikirler demektir. Yeni mezun öğretmenleri tecrübesiz diye damgalamak yerine, onlardan faydalanmak gerek.
  Yasemin Bakkaloğlu