Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

Gelecek Eğitimde Derneği, 9 Nisan 2016 Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde “Değerlerimiz ve Aile” temalı “Okul Öncesi Eğitim Zirvesi” yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Zirvede, okul öncesi dönemde çocuklarımıza millî, manevi ve evrensel değerlerin kazandırılması, değerler eğitiminde ailenin önemi ve sorumluluğuna dikkat çekildi. Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş
grubunun genel gelişim özellikleri, o yaş grubundaki bütün çocuklar için ortaktır ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.

Çocuklarımızın, eğitim hayatının ilk basamağı olan okul öncesi eğitimine vurgu yapmak için birbirinden değerli konuşmacılar, yaklaşık 1500 okul öncesi eğitimcisi ile bir araya geldi ve onların ufuklarını genişletecek bilgi ve düşünceleri paylaştı.

okuloncesiegitimzirvesi.com

Storytelling – Hikaye Anlatımı Konferansı

Hikayeler yeryüzündeki en mütevazı öğreticiler olagelmiştir. Bu sebeple de insanoğlu hikayelerin kucağında olgunlaşmıştır. Hikayeler anlatarak öğretirken aynı zamanda da öğrenmiştir insanlık.

Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara yabancı dil eğitiminde kullanılan sistemlerden birisi de hikaye anlatım metodudur. Bu sayede öğrenciler bir öğretim süreci içinde olduklarının farkından olmadan yabancı dili eğlenerek öğrenirler.

Derneğimiz eğitimde hikaye anlatıcılığı üzerine dikkati çekmek ve öğretmenlerin bu konuda farkındalığını arttırmak için 2017 sonbaharında bir konferans düzenlemek üzere çalışmalara başlamıştır.